00:27 ICT Thứ bảy, 20/12/2014
Thông báo từ Hệ thống
Nên chú ý Nên chú ý: Undefined variable: alias in file /includes/blocks/global.album.php on line 18

Trang nhất » DANH MỤC » SINH HOẠT CHUYÊN MÔN

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

Thứ bảy - 14/09/2013 09:29
KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC  2013 - 2014

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 - 2014

PHÒNG GIÁO DỤC ĐÀO TẠO ĐÀ LẠT

TRƯỜNG MẦM NON MIMOSA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 

   Số: …. ./KH – MN                                                         Đà lạt, ngày 13  tháng 09 năm 2013

KẾ HOẠCH

 THỰC HIỆN NHIỆM VỤ NĂM HỌC 2013 – 2014

 

Căn cứ:

-         Công văn số 552/PGD&ĐT – MN về Hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014

-         Kết quả thực hiện nhiệm vụ năm học 2012 – 2013.

-         Tình hình thực tế hiện nay của trường.

Trường Mầm non Mimosaxây dựng kế hoạch thực hiện nhiệm vụ năm học 2013 – 2014 như sau:

 

I. ĐẶC ĐIỂM TÌNH HÌNH:

1. Quy mô:

* Học sinh: Trường Mầm non Mimosanuôi dạy các cháu từ 24 tháng đến 6 tuổi.

Tổng số trẻ hiện nay của trường là 173  cháu, được chia ra như sau:

-         Nhà trẻ:                . 1 nhóm:        30 cháu

-         Mẫu giáo:                        . 5 lớp             143 cháu

Trong đó: .           . 3 tuổi:           30 cháu/ 1 lớp

                                    . 4 tuổi:           53 cháu/ 2 lớp

                                    . 5 tuổi:           60 cháu/ 2 lớp

* Đội ngũ tập thể cán bộ – Giáo viên – CNV:

Tổng số CB – GV – CNV trong trường gồm có: 17 người. Trong đó:        

-         CBQL       :           01

-         Giáo viên :           08

-         CNV         :           08

Chuyên môn nghiệp vụ:

-         Đại học:               02

-         Cao đẳng:            07

-         Tỷ lệ trên chuẩn:            100% 

2. Thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi:

-         Được sự quan tâm của lãnh đạo các cấp, đặc biệt sự chỉ đạo giúp đỡ của Phòng Giáo dục đào tạo Đà lạt.

-         Đội ngũ CB – GV - NV có tinh thần trách nhiệm trong công tác.

-         Trường được xây dựng kiên cố, có sân rộng và địa thế thuận lợi cho Phụ huynh trong việc đưa đón cháu.

-         Phụ huynh quan tâm và phối hợp với nhà trường trong việc chăm sóc và giáo dục cháu.

* Khó khăn:

-         Trường được xây dựng lâu năm, chưa đúng theo quy cách chuẩn, nên việc bố trí góc chơi và tổ chức họat động cho các cháu còn gặp khó khăn.

-         Trang thiết bị, đồ dùng đồ chơi hiện đại còn hạn chế

-         Các dịch bệnh đặc biệt là bệnh TCM, đau mắt đã và đang ảnh hưởng lớn đến sức khỏe và chuyên cần của các cháu.

-         Một số giáo viên chưa linh hoạt, nhất là còn lúng túng trong việc triển khai bộ chuẩn 5 tuổi hiện nay.

-         Nhân sự chưa thực sự ổn định và cân bằng.

II. NHIỆM VỤ CHUNG:

1.      Tiếp tục thực hiện có hiệu quả, sáng tạo việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh gắn với việc tổ chức các hoạt động thiết thực kỷ niệm 45 năm ngày Bác Hồ gửi bức thư cuối cùng cho ngành Giáo dục (15/10/1968-15/10/2013), phát huy kết quả của phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” và đưa nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của Ngành.

2.      Duy trì  và nâng cao chất lượng công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi trên toàn địa bàn thành phố.

3.      Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non phù hợp với tình hình thực tiễn của địa phương, tăng tỷ lệ huy động trẻ đến trường,  phấn đấu đạt tỷ lệ 100% trẻ bán trú. Tiếp tục chỉ đạo các đơn vị trường mầm non trên địa bàn thành phố xây dựng trường mầm non đạt chuẩn quốc gia; tăng cường hiệu quả quản lý các cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

4.      Nâng cao chất lượng thực hiện Chương trình giáo dục mầm non, chuẩn bị tiếng Việt cho trẻ mẫu giáo vùng dân tộc thiểu số, hỗ trợ thực hiện chương trình giáo dục mầm non ở các vùng khó khăn.

5.      Tham mưu với các cấp ưu tiên các nguồn lực để đảm bảo thực hiện mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

III. NHIỆM VỤ VÀ CÁC GIẢI PHÁP CỤ THỂ:

1. Tiếp tục tập trung chỉ đạo thực hiện các cuộc vận động, các phong trào thi đua và đưa nội dung các cuộc vận động, phong trào thi đua đã tổng kết thành các hoạt động thường xuyên của trường.

-         Duy trì kế hoạch thực hiện việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức  Hồ Chí Minh” Mỗi CB – GV – CNV tự xây dựng các tiêu chí phấn đấu rèn luyện phẩm chất đạo đức, tác phong mẫu mực của một nhà giáo; lồng ghép vào các buổi sinh hoạt chính trị đầu năm, 20/11, 19/5 ; xây dựng kế hoạch thực hiện hàng tháng và áp dụng thực hiện trong công tác chăm sóc giáo dục trẻ hằng ngày. Tổ chức nhận xét đánh giá vào cuối tháng cũng như cuối năm học.Thực hiện tốt việc tiết kiệm, chống tham ô, lãng phí trong nhà trường.

-         Tiếp tục phát huy kết quả cuộc vận động “Hai Không”; “ Cuộc vận động mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo” của Ngành, đặc biệt là trong công tác thi đua đánh giá, khen thưởng, thực hiện tốt quy chế dân chủ, “ 3 công khai” minh bạch trong quản lý.

-         Nâng cao chất lượng thực hiện có chiều sâu phong trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” đưa vào các hoạt động của trường, lớp: Tổ chức ký cam kết thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực” giữa Ban giám hiệu với tất cả các giáo viên và đại diện phụ huynh học sinh vào ngày khai giảng năm học mới, chú trọng những nội dung sau:

+ Tích cực phối hợp với phụ huynh nâng cao chất lượng và hiệu quả của phong trào"Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực"; huy động mọi nguồn lực đóng góp của phụ huynh nhằm xây dựng môi trường sư phạm lành mạnh đối với cơ sở; xây dựng mối quan hệ, ứng xử giữa các thành viên trong  nhà trường; tăng cường giáo dục các kỹ năng sống cho trẻ (kỹ năng tự phục vụ, nề nếp thói quen trong vệ sinh; kỹ năng tự bảo vệ an toàn bản thân; mạnh dạn trong giao tiếp; thân thiện với bạn bè, lễ phép với người lớn tuổi...).

+ Thường xuyên giữ gìn nhà vệ sinh sạch sẽ; tiếp tục trồng cây xanh, hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường các hoạt động ngoại khoá, sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian và nghe các làn điệu dân ca trong các hoạt động hàng ngày , xây dựng tiêu chí ứng xữ thân thiện phù hợp với thực tiễn văn hóa địa phương.

+ Phối hợp với Hội khuyến học Phường 2 để có biện pháp hỗ trợ cho các cháu có hoàn cảnh khó khăn.

+ Công trình vệ sinh đạt yêu cầu và sạch sẽ; tiếp tục trồng cây xanh, bồn hoa tạo cảnh quan, môi trường xanh, sạch, đẹp; tăng cường các hoạt động ngoại khóa; sinh hoạt tập thể, trò chơi dân gian và nghe các làn điệu dân ca trong các hoạt động hàng ngày.

+ Tiến hành kiểm tra, đánh giá “Trường học thân thiện, học sinh tích cực” theo các tiêu chí đánh giá các cơ sở GDMN.

2. Tập trung các giải pháp phấn đấu duy trì, nâng cao công tác phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi.

-         Thực hiện Nghị quyết số 06/NQ-CP ngày 07 tháng 3 năm 2012 của Chính phủ với mục tiêu hoàn thành mục tiêu phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi vào năm 2015; Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 05/12/2011 của Bộ Chính trị về phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi, củng cố kết quả phổ cập giáo dục tiểu học và trung học cơ sở, nâng cao chất lượng giáo dục phổ cập; thực hiện chiến lược phát triển giáo dục năm 2011 – 2020; triển khai thực hiện Thông tư liên tịch số 09/TTLT – BGDĐT – BTC –BNV  ngày 11 tháng 3 năm 2013 hướng dẫn thực hiện Quyết định số 60/2011/QĐ-TTg ngày 26/10/2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011-2015;

-         Củng cố, duy trì, nâng cao kết quả phổ cập GDMNTENT tại địa phương. Tăng cường công tác tham mưu với các cấp ủy, chính quyền và phối hợp tốt với các tổ chức chính trị, các ngành trong chỉ đạo thực hiện mục tiêu duy trì phổ cập GDMN trên toàn địa bàn thành phố;  tham gia cùng đơn vị MN 2 thực hiện đảm bảođầy đủ hồ sơ  phổ cập, nhập liệu chính xác, đảm bảo tính trung thực, khách quan, chống bệnh thành tích trong kiểm tra công nhận phổ cập GDMNTENT.

3. Củng cố, mở rộng quy mô, mạng lưới cơ sở giáo dục mầm non, tăng tỉ lệ huy động trẻ đến trường.

-         Tuyên truyền vận động phụ huynh đưa con em mình trong độ tuổi đến trường, tích cực tham mưu với phụ huynh về mọi mặt nhằm đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục.

-         Phối hợpvới Hội Phụ nữ , Trạm Y tế phường II và Trường Mầm non 2 để làm tốt công tác điều tra số lượng trẻ trong phường ra lớp. Huy động và tạo điều kiện cho tất cả các cháu 5 tuổi được đến trường.

-         Thực hiện tốt công tác điều tra, thống kê, báo cáo

-         Tập trung kinh phí đầu tư đầy đủ phòng học, trang thiết bị đồ dùng đồ chơi cho trẻ 5 tuổi theo đúng quý cách và yêu cầu; tuyển dụng giáo viên đứng lớp giảng dạy trẻ 5 tuổi phải đạt trình độ chuyên môn chuẩn.

-         100% trẻ được học bán trú tại trường.

4. Nâng cao chất lượng giáo dục mầm non.

* Chỉ tiêu:

-         Huy động trẻ theo chỉ tiêu được giao: 250 trẻ

-         Trẻ ra lớp là: 187 trẻ.

-         Tỷ lệ trẻ ra lớp so với chỉ tiêu là 69,20%

-         Phấn đấu duy trì sĩ số ở trường lớp đạt trên 90%

* Biện pháp:

-         Ngay từ  đầu năm có kế hoạch phát triển trường lớp phù hợp với tình hình thực tế của trường và của địa phương.

-         Phối hợp với Hội Phụ nữ , Trạm Y tế phường và Trường Mầm non 2 để làm tốt công tác điều tra số lượng trẻ trong phường ra lớp.

-         Đầu tư trang thiết bị: đồ dùng đồ chơi, phương tiện nghe nhìn, … phục vụ cho công tác chăm sóc và giáo dục trẻ.

-         Xây dựng, cải tạo môi trường xanh, sạch, đẹp và an toàn cho trẻ.

-         Xây dựng đội ngũ ổn định, có đủ trình độ, kỹ năng và đạo đức trong việc chăm sóc và giáo dục trẻ, tạo niềm tin cho phụ huynh .

-         Thực hiện tốt ngày tựu trường, lễ khai giảng năm học mới.

-         Nâng cao chất lượng chăm sóc giáo dục; thực hiện đúng nguồn thu của phụ huynh để phụ huynh thêm tin tưởng an tâm gởi con em mình và cộng tác với nhà trường.

-         Giáo viên phụ trách thường xuyên gặp gỡ, trao đổi với phụ huynh để nắm được hòan cảnh gia đình và đặc điểm cá tính của mỗi trẻ, để có phương pháp giáo dục hiệu qủa hơn.

-         Khuyến khích phụ huynh đưa trẻ đi học đều, nhất là mùa mưa.

4.1  Công tác chăm sóc sức khỏe và nuôi dưỡng.

* Chăm sóc sức khỏe và đảm bảo an toàn cho trẻ:

-         Thực hiện đầy đủ lịch cân đo và khám sức khỏe định kỳ cho trẻ .Thực hiện có hiệu quả việc cân đo và theo dõi cân nặng, chiều cao của trẻ định kỳ theo biểu đồ tăng trưởng của tổ chức y tế WHO năm 2005.

-         Xây dựng “Trường học an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong cơ sở GDMN” theo thông tư số 13/2010/TT-BGDĐT ngày 15/4/2010 của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Xây dựng kế hoạch thực hiện với từng hoạt động, đánh giá cụ thể và rút kinh nghiệm trong từng học kỳ, năm học.

-         100% giáo viên biết cách phòng và xử lý một số bệnh thường gặp ở trẻ.

-         Trường kết hợp cùng trạm y tế phường 2 thành lập Ban Chỉ đạo y tế trường học nhằm theo dõi và chăm sóc sức khỏe, sơ cấp cứu ban đầu và vận chuyển trẻ em bị tai nạn đến cơ sở y tế.

-         CB – GV – CNV nắm vững các thông tin cơ bản, cách phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2011 – 2015, tập trung nâng cao kiến thức, kỹ năng phòng chống bệnh HIV/AIDS và đặc biệt là căn bệnh đang lan rộng hiện nay bệnh: Tay – Chân – Miệng.

-         Cùng với phụ huynh xây dựng kế hoạch phòng chống suy dinh dưỡng, béo phì ở trẻ.

-         Vận động phụ huynh tham gia đầy đủ các đợt tiêm chủng cho trẻ.

-         Xây dựng và thực hiện bếp ăn đạt tiêu chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Nâng cao nhận và kỹ năng thực hành cho Cb – GV về công tác phòng ngừa, ứng phó giảm nhẹ thiên tai trong trường mầm non nhằm giảm thiểu hậu quả của thảm họa thiên tai.

*  Chăm sóc vệ sinh:

-         100% trẻ được dùng khăn ướt trong trường mầm non, có ký hợp đồng với Cty khăn ướt tự hủy góp phần đảm bảo vệ sinh môi trường.

-         100% trẻ có đồ dùng vệ sinh cá nhân đầy đủ, đồ dùng có ký hiệu riêng. Trẻ được rửa tay dưới vòi nước chảy.

-         100% trẻ Mẫu giáo có nề nếp, thói quen trong hoạt động vệ sinh.

-         Thực hiện tốt các quy định về vệ  sinh như: Vệ  sinh cá nhân trẻ, vệ sinh phòng lớp, đồ dùng, đồ chơi, đảm bảo môi trường xanh – sạch – đẹp.

-         Thực hiện tốt các quy định về phòng chống các bệnh truyền nhiễm cho trẻ như bệnh tay chân miệng, bệnh thủy đậu, sởi, đau mắt, giun sán,…

-         Trang bị đồ dùng cá nhân và trang phục cho giáo viên và người nấu ăn.

-         Thực hiện kiểm tra sức khỏe định kỳ cho CB – GV – CNV

-         Tuyên truyền giáo dục vệ sinh cá nhân cho trẻ mầm non. Tổ chức hội thi “Gia đình và dinh dưỡng trẻ thơ”

* Chăm sóc nuôi dưỡng:

vChỉ tiêu:

-         Đảm bảo 100% an tòan tính mạng tuyệt đối cho trẻ, phòng tránh các tai nạn thương tích và phòng tránh thất lạc. Biết cách phòng chống và xử lý hóc sặc, ngộ độc, tai nạn, phỏng bỏng, điện giật.

-         Đảm bảo 100% trẻ được ăn tại trường. Đảm bảo đúng định mức ăn cho trẻ.

-         Đảm bảo vệ sinh an tòan thực phẩm, có đủ nguồn nước sạch & có hợp đồng nước sạch rõ ràng, đảm bảo để sử dụng cho trẻ. Phấn đấu đạt lọai Tốt.

-         100% trẻ được uống sữa ngày 2 lần/ngày, được ăn 2 bữa chính và 1 bữa phụ tại trường.

-         100% trẻ được Khám sức khỏe định kỳ, được theo dõi cân đo và đánh giá Biểu đồ tăng trưởng; Đảm bảo lượng calo ở trường tối thiểu :

·        + Nhà trẻ đạt tỷ lệ 60% - 70%/ngày .

·        + MG đạt 50% – 60%/ngày

-         Phấn đấu đạt trên 95% trẻ ở kênh bình thường, giảm tỷ lệ suy dinh dưỡng <5%, giảm tỷ lệ trẻ dư cân, béo phì đặc biệt là trẻ thấp còi.

-         100% các lớp đạt từ Khá trở lên về vệ sinh phòng lớp sạch đẹp.

vBiện pháp thực  hiện:

-         Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều. Tăng cường kiểm tra nguồn thực phẩm, đăng ký mua thực phẩm đúng nơi quy định, có hợp đồng, kiểm nghiệm.

-         Phụ trách bán trú thường xuyên kiểm tra, theo dõi và bồi dưỡng để các cô  nuôi dưỡng làm tốt công tác của mình.

-         Thực hiện chế độ ăn 17.000 đ/ngày. Khẩu phần ăn hợp lý theo độ tuổi, có đầy đủ các nhóm thực phẩm ( Đạm, béo, đường, vitamin)

-         Thực hiện tốt 10 lời khuyên dinh dưỡng hợp lý.

-         Đảm bảo tuyệt đối vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Thực hiện nghiêm túc quy chế nuôi dưỡng, động viên trẻ ăn hết xuất.

-         Đẩy mạnh biện pháp nâng cao kỹ thuật chế biến, nâng cao chất lượng bữa ăn.

-         Thường xuyên kiểm tra  nguồn nước sạch cho trẻ sử dụng và đồ dùng cá nhân của mỗi cháu.

-         100% người nấu ăn được tập huấn về dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Bếp ăn được kiểm tra công nhận  bếp đạt chuẩn vệ sinh an toàn thực phẩm.

-         Tuyên truyền phụ huynh cho trẻ được tiêm chủng đầy đủ; không để xảy ra dịch bệnh.

4.2 Thực hiện công tác giáo dục trẻ.

Tiếp tục triển khai thực hiện chương trình GDMN ở 1 nhóm trẻ và 5 lớp mẫu giáo bằng các biện pháp cụ thể:

-         Tham gia các lớp bồi dưỡng thường xuyên do Phòng Giáo dục, cụm mầm non tổ chức vào đầu năm học; triển khai công tác bồi dưỡng thường xuyên tại trường .

-         Dựa vào chương trình gợi ý từng độ tuổi, các giáo viên chủ động xây dựng kế hoạch hoạt động giáo dục phù hợp với thực tế, đảm bảo tính linh hoạt, mềm dẻo và sáng tạo; đảm bảo yêu cầu từng độ tuổi và mục tiêu đề ra ở từng lĩnh vực.

-         Tiệp tục triển khai thực hiện sử dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi được ban hành tại Thông tư số 23/TT-BGD&ĐT ngày 22 tháng 7 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Nhằm nâng cao chất lượng thực hiện chương trình GDMN tạo nền tảng cho sự chuẩn bị vào lớp 1 của trẻ. Tuyên truyền rộng rãi đến các bậc cha mẹ trẻ và cộng đồng hiểu và biết cách sữ  dụng Bộ chuẩn phát triển trẻ em 5 tuổi. “ Tuyệt đối không ép trẻ tập đọc, viết chữ, học trước chương trình lớp 1 dưới mọi hình thức”

-         Tham gia dự giờ, giao lưu học hỏi kinh nghiệm giảng dạy ở các đơn vị mầm non trong Thành phố; tổ chức thao giảng lên chuyên đề,  tổ chức thi giáo viên giỏi cấp trường để nâng cao nghiệp vụ sư phạm cho đội ngũ giáo viên trong đơn vị theo kế hoạch trọng tâm hàng tháng; tổ chức rút kinh nghiệm, đánh giá nhận xét sau mỗi chủ đề thực hiện.

-         Tiếp tục trang bị, bổ sung phương tiện, đồ dùng, đồ chơi phục vụ chương trình GDMN mới do Bộ GD&ĐT qui định; xây dựng các góc hoạt động trong và ngoài lớp dưới nhiều hình thức phong phú; thu hút và tạo nhiều cơ hội cho trẻ tìm tòi khám phá theo hứng thú cuả trẻ, phát huy tối đa tính tích cực của trẻ thông qua các hoạt động.

3.3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin ở trường mầm non:

-         Nâng cao hiệu quả việc ứng dụng công nghệ thông tin trong đơn vị; triển khai ứng dụng có hiệu quả các phần mềm chương trình  Kidsmart cho trẻ mẫu giáo ở 3 độ tuổi, chương trình Happykid, Kidpix và các phần mềm giáo dục khác đối với trẻ MG 5 tuổi.

-         Tạo điều kiện cho trẻ được thực hành và tạo sản phẩm qua các chương trình và phần mềm ứng dụng: Violet, Power Point, Proshow Gold, Mimio

-         Đầu tư máy vi tính phục vụ chuyên môn; tăng tỷ lệ giáo viên có bằng A tin học so với năm học trước, phấn đấu mỗi giáo viên có ít nhất 1 sản phẩm ứng dụng công nghệ thông tin có chất lượng phục vụ công tác giảng dạy trong năm học.

-         Khuyến khích giáo viên tiếp tục phát triển các ý tưởng sáng tạo qua việc ứng dụng chương trình Power point, Proshow Gold,...Giáo viên có ít nhất 1 – 2 bài giảng ƯDCNTT/tháng, 100% GV có địa chỉ Email để trao đổi thông tin, học tập, chia sẻ về chuyên môn.

-         Sử dụng hợp lý các phần mềm để xây dựng bài giảng tương tác điện tử.

4.4. Tiếp tục thực hiện các nội dung trọng tâm trong năm học:Giáo dục an toàn giao thông, giáo dục bảo vệ môi trường và giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả và giáo dục tài nguyên môi trường, biển, đảo Việt Nam.

-         Tiếp tục triển khai, hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục an toàn giao thông phù hợp với thực tế địa phương, rèn kỹ năng thực hiện luật an toàn giao thông cho trẻ, tăng cường cho trẻ thực hành, trãi nghiệm thông qua hoạt động học và chơi, tổ chức Hội thi “ Giáo dục an toàn giao thông” trong trường.

-         Thực hiện lồng ghép hiệu quả giáo dục tài nguyên môi trường, biển, hải đảo Việt nam giúp trẻ hiểu và hướng về tình yêu biển trong mỗi con người Việt. Tổ chức hội thi “ Bé vẽ về Biển đảo Việt Nam”

-         Gợi ý cho giáo viên sàn lọc nội dung giáo dục bảo vệ môi trường, hướng dẫn giáo viên xây dựng kế hoạch và lồng ghép linh hoạt, hiệu quả vào các hoạt động hàng ngày.

-         Hướng dẫn giáo viên lựa chọn nội dung giáo dục sử dụng năng lượng tiết kiệm có hiệu quả,tiếp tụchướng dẫn triển khai lồng ghép tích hợp vào các hoạt động hàng ngày và ở từng chủ đề giáo dục có nội dung liên quan.

-         Tăng cường tổ chức các hoạt động ngoại khoá như:  Vẽ cơ bản, Thể dục, Anh văn phù hợp với thời gian, chương trình từng độ tuổi.

4.5. Triển khai thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tại cơ sở GDMN.

-         Tiếp tục thực hiện công tác kiểm định chất lượng giáo dục mầm non tại cơ sở GDMN theo tinh thần Thông tư số 07/2011/TT0BGDĐT ngày 17/02/2011 của Bộ Giáo dục & Đào tạo ban hành theo Quy định về tiêu chuẩn đánh giá chất lượng giáo dục trường trường mầm non.

-         Tập huấn về phần mềm prosooft QA kiểm định chất lượng trường mầm non với các tiêu chuẩn, tiêu chí theo quy định.

5. Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ quản lý và giáo viên.

-         Xây dựng đội ngũ CBQL và giáo viên đảm bảo chất lượng, đủ về số lượng –đáp ứng nhu cầu đổi mới giáo dục mầm non và triển khai thực hiện phổ cập GDMN cho trẻ em 5 tuổi.

-         Chú trọng bồi dưỡng nâng cao phẩm chất chính trị, đạo đức của giáo viên mầm non, thể hiện tác phong sư phạm, yêu nghề, mến trẻ. Thực hiện đúng chính sách pháp luật của nhà nước. Đảm bảo số lượng và chất lượng để thực hiện tốt chương trình giáo dục mầm non mới. Đảm bảo 100% giáo viên đứng lớp đạt chuẩn nghiệp vụ. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn theo từng nội dung chuyên đề hàng tháng.

-         Tạo điều kiện cho giáo viên tham gia các lớp tập huấn bồi dưỡng thường xuyên về nội dung và phương pháp lấy trẻ làm trung tâm trong thực hiện chương trình GDMN mới, nâng cao kiến thức và kỹ năng nghề nghiệp; chú ý đổi mới nội dung, hình thức bồi dưỡng, tăng cường bồi dưỡng theo cụm trường, tự bồi dưỡng tại trường nhằm đảm bảo giáo viên có đủ năng lực, chủ động lựa chọn nội dung, phương pháp, hình thức tổ chức các hoạt động giáo dục phù hợp với đối tượng trẻ theo chương trình GDMN.

-         Thực hiện đánh giá chất lượng đội ngũ giáo viên theo chuẩn nghề nghiệp giáo viên mầm non( ban hành theo quyết định số 02/2008/QĐ-BGDĐT ngày 22.1.2008 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục Và Đào tạo). Chuẩn hiệu trưởng trường mầm non (ban hành theo Thông tư số 17/2011/TT-BGD-ĐT ngày 14 tháng 04 năm 2011 của Bộ trưởng Bộ GD & ĐT) và phó hiệu trưởng trường mầm non (ban hànhtheo công văn số 630/BGDĐT-NGCBQLGD ngày 16 tháng 02 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ GD&ĐT).

-         Thực hiện đầy đủ và kịp thời các chế độ chính sách đối với cán bộ, giáo viên, công nhân viên theo chế độ hiện hành.

-         Nghiêm túc thực hiện chương trình GDMN do Bộ Giáo dục & Đào tạo quy định, tuyệt đối không cắt xén chương trình, không đưa nội dung ngoại khóa vào trong giờ hoạt động chính của trẻ. Tham gia các đợt thao giảng chuyên đề, lên tiết tốt, thanh kiểm tra, hội thi giáo viên giỏi cấp trường, tham gia hội thi giáo viên giỏi cơ sở,…nhằm nâng cao tay nghề cho giáo viên.( Chuyên đề BVTNBĐ, âm nhạc)

-         Xây dựng khối đoàn kết nội bộ trong nhà trường để ổn định đội ngũ. Thực hiện Dân chủ - kỷ cương – tình thương – trách nhiệm, tạo một lực lượng giáo viên vững về chuyên môn nghiệp vụ, gương mẫu về phẩm chất đạo đức, có tinh thần trách nhiệm cao, có tinh thần yêu thương trẻ để nâng cao chất lượng chăm sóc – giáo dục.

-         Xây dựng các gương điển hình tiên tiến; nêu gương tập thể, cá nhân có nhiều nổ lực vượt khó và có nhiều thành tích cao trong công tác.

-         100% Giáo viên đạt từ Khá trở lên, không có giáo viên đạt yêu cầu.

6. Tăng cường cơ sở vật chất, thiết bị và kinh phí trong trường mầm non.

-         Tiếp tục xây dựng trường, lớp xanh  sạch – đẹp – an toàn- thân thiện: trường có khuôn viên sach sẽ, có bồn hoa, cây cảnh, thoáng mát. Lớp học có đủ ánh sáng và bàn ghế phù hợp lứa tuổi. Sửa chữa, cải tạo các công trình vệ sinh đúng qui cách và luôn được giữ gìn vệ sinh sạch sẽ.

-         Trang bị thêm một số kệ, đồ chơi trong lớp và ngoài trời, đồ dùng đồ chơi để thực hiện chương trình giáo dục mầm non mới. Chú trọng đầu tư cho lớp 5 tuổi.

-         Xây dựng môi trường giáo dục trong và ngoài lớp đa dạng, phong phú đảm bảo an toàn về thể chất và tâm lý cho trẻ.

-         Tăng cường sử dụng nguyên vật liệu dễ tìm, có sẵn ở địa phương..để làm đồ dùng học liệu cho trẻ. Tổ chức thi làm đồ dùng đồ chơi cấp trường.

-         Tạo môi trường hoạt động và sản phẩm đa dạng, phong phú nhằm cung cấp cho trẻ những hiểu biết về bản sắc văn hóa và giáo dục truyền thống của địa phương.

-         Thực hiện đúng quy trình bếp một chiều, trang bị đầy đủ đồ dùng bán trú đảm bảo vệ sinh và an toàn cho trẻ. Không sử dụng đồ dùng bằng nhựa tái sinh.

-          Tiếp tục cải tạo phòng đa năng, phòng y tế …đảm bảo 100% cháu Mẫu giáo được hoạt động. Trang bị thêm máy vi tính, máy cassete cho mỗi lớp.

7.  Thực hiện công bằng trong giáo dục mầm non.

-         Quan tâm ưu tiên với trẻ dân tộc, trẻ khuyết tật, con em gia đình chính sách.

-         Thực hiện nghiêm túc việc hổ trở ăn trưa cho trẻ 5 tuổi có hoàn cảnh khó khăn theo quyết định 239/QĐ-TTg của Thủ Tướng Chính Phủ phê duyệt đề án Phổ Cập giáo dục mầm non cho trẻ em 5 tuổi giai đoạn 2010 – 2015 và Thông Tư liên tịch số 29/2011/TTLT-BDGĐT-BTC ngày 15.7.2011 của BGD & ĐT.

-         Thực hiện giảm học phí học tập theo thông tư liên tịch số 29/2010/TTLT-BGDĐT-BLĐTBXH ngày 15.11.2011  của Bộ Giáo Dục&Đào Tạo – Bộ Lao Động-Thương Binh xã Hội về hướng dẫn thục hiện nghị định 49/2010/NĐ-CP tạo điều kiện để trẻ đến trường mầm non.

-         Phối hợp với cấp tiểu học thực hiện chuyển giao trẻ khuyết tật mầm non vào tiểu học, đảm bảo quá trình giáo dục của trẻ được liên thông giữa hai cấp.

8. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về giáo dục mầm non.

-         Tích cực phối hợp với các cơ quan, ban ngành chức năng chỉ đạo, tổ chức thực hiện công tác truyền thông bằng nhiều hình thức về giải pháp và kết quả phát triển GDMN tạiđịa phương; phổ biến các chủ trương, chính sách, quy định mới của ngành; sưu tầm, phát hành các ấn phẩm về GDMN; phổ biến kiến thức khoa học về nuôi dạy con cho các bậc cha mẹ…làm thay đổi nhận thức của xã hội với GDMN.

-         Nội dung tuyên truyền thay đổi hàng tháng theo 15 nội dung chính do Bộ GD ban hành, phù hợp với nhiệm vụ trọng tâm của ngành học, bậc học và điều kiện thực tế của nhà trường

-         Cũng cố bổ sungtrang thông tin điện tử của trường Mimosa.dayhoc.vn để các bậc cha mẹ trao đổi học tập về cách nuôi dạy con tại gia đình, phát huy ảnh hưởng của GDMN đối với xã hội, đồng thời tích cực huy động sự tham gia của các tổ chức xã hội, các bậc cha mẹ và cộng đồng cùng chăm lo cho GDMN.

-         100%các lớp tiếp tục thực hiện các biểu bảng, các góc tuyên truyền với nhiều nội dung phong phú, đa dạng theo từng chủ đề, nâng cao chất lượng góc trưng bày sản phẩm để thu hút sự theo dõi của phụ huynh. Tăng cường kiểm tra đánh giá việc thực hiện các nội dung, hình thức tuyên truyền ở các lớp học. Hình thức tuyên truyền phong phú, có chiều sâu về nội dung để gây chú ý và tác động đến phụ huynh và cộng đồng xã hội : sử dụng đĩa phát thanh; nội dung và hình ảnh minh họa từ các tờ rơi, tranh tuyên truyền và đặc biệt là đưa vào tiêu chí thi đuacủa trường.

-         Tiếp tụcbồi dưỡng cho cán bộ giáo viên về kiến thức, kỹ năng tuyên truyền, phối hợp với các bậc cha mẹ và cộng đồng. Đầu tư kinh phí, các trang thiết bị, phương tiện phục vụ công tác tuyên truyền cho các lớp.

-         Chỉ đạo các lớpthực hiện nghiêm túc chương trình GDMN do Bộ giáo dục và Đào tạo qui định. Tuyệtđối không cắt xén chương trình, không đưa các nội dung ngoại khóa vào các giờ hoạt động chính của trẻ.

-         Tham giathực hành các chuyên đề trọng tâm trong năm học tại các cụm trường, tăng cường hoạt động giao lưu, học tập chuyên môn tại các đơn vịtrường bạn.

-         Thông qua các buổi họp phụ huynh, nhằm mục đích kết hợp tốt giữa nhà trường, gia đình, xã hội trong công tác chăm sóc, nuôi dạy trẻ.

-         Vận động phụ huynh đưa trẻ đến lớp chuyên cần để đảm bảo tốt về mặt học tập, sinh hoạt của trẻ.

-         Phối hợp với Trạm Y tế phường 2 để khám sức khỏe định kỳ cho các cháu.

-         Tuyên truyền cho các bậc phụ huynh về các điều kiện chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một tiểu học, đặc biệt lưu ý không dạy trước chương trình lớp một cho trẻ 5 tuổi.

9. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác quản lý trong giáo dục.

9.1. Thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật về giáo dục mầm non:

Triển khai thực hiện đầy đủ các văn bản pháp, chỉ thị của Nhà nước, của bậc học đến từng CB – GV – CNV  Cụ thể:

-         Thông tư liên tịch số 09/2013/TTLT-BGDĐT- BTC-BNV ngày 11 tháng 3 năm 2013 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Nội vụ về việc: Hướng dẫn thực hiện hỗ trợ ăn trưa cho trẻ mẫu giáo và chính sách đối với giáo viên mầm non theo quy định tại quyết định số 60/2011/QĐ-TTG ngày 26 tháng 10 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ quy định một số chính sách phát triển giáo dục mầm non giai đoạn 2011 -2015;

-         Thông tư liên tịch số 28/2012/TTLT-BGDĐT- BTC-BLĐTBXH ngày 14 tháng 8 năm 2012 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Lao động Thương binh Xã hội về việc: Hướng dẫn thực hiện một số điều của Quyết định số 45/2011/QĐ-TTg ngày 18/8/2011 của Thủ tướng Chính phủ về quy định hỗ trợ một phần kinh phí đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện đối với giáo viên mầm non có thời gian công tác từ trước năm 1995 chưa đủ điều kiện hưởng chế độ hưu trí;

-         Thông tư liên tịch số 07/2013/TTLT-BGDĐT- BNV-BTC ngày 08 tháng 3 năm 2013 Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ tài chính, Bộ Nôi vụ về việc: Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập;

9.2. Công tác thanh kiểm tra – thi đua:

* Chỉ tiêu:

-         Kiểm tra vệ sinh trang trí lớp:                                      100% các lớp.

-         Kiểm tra thao tác vệ sinh:                                             100% các lớp.

-         Thanh tra hồ sơ sổ sách, chất lượng đầu năm:           100% lớp

-         Kiểm tra việc thực hiện các nội dung trọng tâm, đặc biệt là việc lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, Ứng dụng CNTT, kỹ năng sống, ATGT, giáo dục tài nguyên môi trường và biển đảo trong các hoạt động giáo dục trẻ.

-         Kiểm tra tài chính :                                                        3 lần/năm

-         Kiểm tra chuyên đề: Hồ sơ giáo án, đồ dùng học tập theo từng chủ đề, kiểm tra tay nghề, vệ sinh lớp, …

-         Thanh tra tòan diện 2 lần/năm:                                    100% GV và các lớp

* Biện  pháp:

-         Xây dựng kế hoạch thanh kiểm tra nội bộ trường học, kế hoạch kiểm tra hàng tháng.

-         Tăng cường công tác kiểm tra đột xuất, kiểm tra theo chuyên đề, thanh tra toàn diện.

+  1 tháng dự giờ 1 lần/ 1 giáo viên

-         Tăng cường công tác kiểm tra dự giờ, theo dõi đánh giá , rút kinh nghiệm ở mỗi chủ đề, thay đổi hình thức BDCM để giáo viên tiếp thu kiến thức hiệu quả hơn.

-         Triển khai các đợt thi đua:

                     . Đợt 1:           Từ đầu năm đến 20/11/2013

                     . Đơt 2:           Từ 20/11 đến cuối HK I

                     . Đợt 3:           Từ đầu HK II đến 26/3/2014

. Đợt 4:           Từ 26/3/2014 đến cuối năm học

-         Phấn đấu đạt các danh hiệu:

. 70% CB – GV – CNV đạt danh hiệu lao động Tiên tiến

. Trên 50% giáo viên đạt giáo viên giỏi cấp trường.

. Trường học có đời sống văn hóa tốt.

-         Tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua do các cấp tổ chức.

-         Thực hiện tốt nội quy, chuẩn bị tốt các họat động cho trẻ.

-         Phát động phong trào làm đồ dùng đồ chơi, sọan giáo án tốt, hình thức đẹp.

-         Tổ chức thực hiện việc bình bầu xếp lọai thi đua hàng tháng, từng học kỳ, cả năm.

9. 3 Thực hiện cải cách hành chính

-         Thực hiện Kế hoạch cải cách hành chính năm 2013 của toàn ngành,trong đó chú ý việc đảm bảo chế độ thông tin, báo cáo định kỳ kịp thời, chính xác, có chất lượng. Tăng cường trao đổi văn bản hành chính điện tử.

-         Ứng dụng CNTT vào quản lý văn bản, quản lý hành chính. Thống nhất biểu mẫu, nội dung, hình thức các báo cáo và thời hạn báo cáo sẽ là một trong những tiêu chí đánh giá thi đua của trường mầm non.

-         Tăng số máy kết nối Internet, khai thác thông tin mầm non trên mạng, trao đổi văn bản hành chính điện tử qua các hệ thống Email – websites: Mimosa.dayhoc.vn.

III. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

-         Căn cứ kế hoạch năm học của nhà trường, đề nghị tất cả các giáo viên xây dựng và triển khai kế hoạch năm học đảm bảo đầy đủ các yêu cầu nhiệm vụ trọng tâm và phù hợp với tình hình thực tế của nhóm, lớp.

-         Trong quá trình thực hiện, nếu có khó khăn, vướng mắc cần báo cáo với BGH để xem xét, giải quyết.

-         Trên đây, là toàn bộ dự thảo Kế hoạch Năm học 2013 - 2014, chắc hẳn sẽ còn nhiều thiếu sót, kính mong Lãnh đạo Phòng Giáo Dục xem xét và giúp đỡ để bảng kế hoạch của trường được hoàn chỉnh hơn.

 

Nơi nhận

-          PGD&ĐT Đà Lạt

-          Các lớp mầm non

-          Phòng VH-XH phường II

-          Lưu VP

 

 

 

HIỆU TRƯỞNG

 

 

 

 

 

Nguyễn Thị Bích Ngọc

 

 

PHÊ DUYỆT CỦA LÃNH ĐẠO PHÒNG

 

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CÔNG TÁC TRỌNG TÂM HÀNG THÁNG

NĂM HỌC 2013 - 2014

 

THÁNG

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

GHI CHÚ

07/2013

-         Tu sữa, cũng cố, bổ sung trang thiết bị cho trường lớp.

 

08/2013

-         Tham gia bồi dưỡng thường xuyên hè 14-16/08/2013

-         Tham gia bồi dưỡng chính trị  02/08/2013 do PGD tổ chức

-         Tổ chức ngày tựu trường 19/8/2013

-         Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn tại trường.

-         Ổn định danh sách lớp

-         Xây dựng nề nếp, thói quen vệ sinh, ăn ngủ cho trẻ

-         Tiếp tục trang bị, đầu tư cơ sở vật chất cho năm học.

* KH tuyên truyền:    - Một ngày của bé

 

09/2013

-            Tổ chức ngày hội  “Chào năm học mới”

-            Thống kê đầu năm.

-         Báo cáo tình hình đầu năm học

-            Tổ chức Đại hội Cha mẹ trẻ.

-            Xây dựng kế hoạch năm học của trường ,lớp.

-            Kiểm tra vệ sinh, trang trí các lớp.

-            Tổ chức cân đo, phân loại thể lực lần 1

-            Tổ chức khám sức khỏe cho các cháu 17/09/2013

-            Tổ chức Lễ Hội Trăng Rằm 17/09/2013

* KH tuyên truyền:    Nhu cầu của trẻ nhỏ.

 

 

10/2013

-             Tổ chức Hội nghị Công nhân viên chức -  đăng ký danh hiệu thi đua.

-             Tham dự đợt thao giảng, giao lưu học tập kinh nghiệm việc thực hiện chương trình GDMN mới tại một số trường MN trong Cụm và tại đơn vị.

-             Dự giờ, kiểm tra chất lượng đầu năm, kiểm tra việc thực hiện lồng ghép giáo dục bảo vệ môi trường, ATGT,  ứng dụng CNTT, Giáo dục  sử dụng năng lượng tiết kiệm hiệu quả , giáo dục kỹ năng sống cho trẻ , giáo dục tài nguyên môi trường và biển đảo Việt Nam ở các khối lớp.

* KH tuyên truyền:    :  .Vệ sinh dinh dưỡng

                                           . Các cơ hội để chăm sóc trẻ hằng ngày.

 

11/2013

-            Kiểm tra việc thực hiện chương trình GDMN mới tại trường và thực hiện Bộ Chuẩn 5 tuổi ở lớp lá.

-            Kiểm tra việc ứng dụng công nghệ thông tin trong nhà trường

-            Thi đua làm ĐDĐC, lên tiết tốt chào mừng Ngày 20/11

-            Tổ chức Lễ Hội 20 / 11 – Mừng ngày Nhà Giáo Việt  Nam.

* KH tuyên truyền:    . Chăm sóc bà mẹ mang thai

                                      . Nuôi con bằng sữa mẹ

                                  

 

12/2013

-         Kiểm tra việc thực hiện các nội dung lồng ghép tại đơn vị

-         Tổ  chức thi giáo viên giỏi, cô nuôi giỏi  cấp trường

-         Tổ chức Hội thi “ATGT” cấp trường.

-         Liên hoan “Bé tập làm nội trợ” cấp trường

-         Kiểm tra toàn diện GV lần 1

-         Tổ chức cân lần 2.

* KH tuyên truyền:    :        . Cho trẻ ăn bổ sung

                                               . Làm thế nào để trẻ luôn được hạnh phúc và yêu thương, an tòan và yên ổn.        

 

01/2014

 

 

-         Sơ kết học kỳ I .

-         Tổ chức Hội thi “Bé với làn điệu dân ca”

   * KH tuyên truyền:    :     . Dạy con ngoan.    

                                              . Giúp trẻ tự tin.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

02/2014

-         Đẩy mạnh chất lượng thực hiện chương trình GDMN mới, thực hiện bộ Chuẩn 5 tuổi và hoạt động các góc chơi.

-         Tổ chức Lễ hội Mừng Xuân.

* KH tuyên truyền:    : . Cha mẹ chơi với con như thế nào để giúp con phát triển.

                                        . Khuyến khích trẻ tò mò sáng tạo.

 

 

03/2014

-         Tổ chức hội thi “An toàn giao thông” cấp trường.

-         Tổ chức cân đo lần 3.

* KH tuyên truyền:    :      . Môi trường sạch sẽ.

                                           . Chăm sóc trẻ bị bệnh

 

 

04/2014

-         Tổ chức hội thi “Gia đình và sức khoẻ trẻ thơ”

-         Thăm lớp dự giờ và kiểm tra toàn diện giáo viên lần 2

-         Các lớp tập văn nghệ chuẩn bị tổng kết năm học.

* KH tuyên truyền:    . Dạy trẻ học nói.

 

05/2014

-            Khảo sát , đánh giá chất lượng trẻ 5 tuổi theo chuẩn phát triển và xin cấp Giấy Chứng nhận.

-            Đánh gia, xếp loại  Chuẩn nghề nghiệp giáo viên MN cuối năm học.

-            Tổ chức cân lần 4

-            Sơ kết các chuyên đề trọng tâm, báo cáo tổng kết việc triển khai thực hiện chương trình GDMN mới và bộ Chuẩn 5 tuổi.

-            Báo cáo tổng kết năm học.

-            Đánh giá trường học an toàn phòng chống thương tích trong cơ sở MN.

-            Tổ chức Lễ Ra Trường của các Bé Khối Lá.

-            Tổ chức Tổng kết năm học.

   * KH tuyên truyền:    :    Chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

 

 

06/2014

-            Xây dựng kế hoạch công tác giữ trẻ trong hè, trực hè.

-            Lên kế hoạch sữa chữa các trang thiết bị  đồ chơi trong trường lớp.

 

                                                                                                               

                                                                                                                       

 

 

Tác giả bài viết: Ngọc bích

Nguồn tin: mimosa.dayhoc.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 

Giới thiệu về trường MIMOSA

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt

Giới thiệu chung về trường mầm non MIMOSA-Đà Lạt Trường mầm non MIMOSA đóng trên địa bàn phường 2 thành phố Đà Lạt, đối diện với cổng Ban chỉ huy quân sự tỉnh Lâm Đồng, trường thành lập năm 2010 với khuôn viên rộng đẹp và trang thiết bị hiện đại phù hợp với hoạt...

Thăm dò ý kiến

Bạn biết gì về trường mầm non MIMOSA?

Là một trường có khuôn viên rộng, đẹp, thoáng mát

Phòng học và trò chơi rất phụ hợp với bé

Có đội ngũ kinh nghiệm và giàu tình cảm

Tất cả các ý kiến trên

Hình ảnh hoạt động các Bé

Ảnh đẹp của bé 2011
90 photos | 16452 view
Hình ảnh của các bé
27 photos | 14778 view

+ Xem tất cả